Modern forgalommérési módszerek

Szerző: | nov 5, 2020 | projektek

A modern forgalommérési módszerek korszerűsítését, a forgalommérési adatszolgáltatás fejlesztését célzó kutatási projekt indul az EasyTelnél

A fejlesztés célja egy olyan költséghatékony, és a mai kihívásoknak megfelelő adatszolgáltatási mechanizmus kifejlesztése, amely esetében az adatfelvétel saját fejlesztésű forgalommérő berendezéssel valósul meg, és amely megoldást kínál közútkezelő szervezetek, valamint önkormányzatok részére a meglévő és a megvalósítás előtt vagy alatt álló közútfejlesztési projektekkel (pl forgalmi csomópontok kialakítása, tehermentesítése) kapcsolatos döntések megalapozásához, és konkrét adatok felhasználásán alapul, szemben a korábbi, empirikus tapasztalatokon, lakossági jelzéseken alapuló döntéshozatali mechanizmusokkal, és kiegészítve légszennyezettségi adatokkal, környezetvédelmi szempontok érvényre juttatását is szándékozza segíteni a tervezési folyamatok során.    

Napjainkban a települések (főként a városok) nagyobb része komoly kihívásokkal szembesül a közlekedésszervezés és -irányítás, és az ehhez kapcsolódó környezetszennyezés terén, mert az önkormányzatok nagyobb része, főként a fejlesztési folyamatok felgyorsulása miatt, nehezen tud lépést tartani a változásokkal és folyamatosan adekvát válaszokat adni a megnövekedett járműforgalom okozta kihívásokra. Ennek a kérdéskörnek számtalan összetevője van. Most induló kutatási projektünk célja, hogy az egyik legégetőbb problémára kínáljon megoldást: hogyan lehet gyorsan (rövid reakcióidővel) és megbízható adattartalommal segíteni a közlekedésszervezési és -irányítási döntéshozatali mechanizmusokat.

A térségben, és általában Közép-Európában nincsenek nagy számban jelen a piacon olyan szolgáltatók, amelyek költséghatékony, automatizált forgalommérést és az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatást képesek biztosítani. Ezt a szolgáltatást szeretnénk elérhetővé tenni a célcsoport számára, melyhez a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által biztosított 2020-1.-1.1-KKV-START pályázati keretből tervezünk forrást bevonni. A részünkre rendelkezésre bocsátott forrást teljes egészében a pályázat céljaira tervezzük felhasználni. Az egyes fázisokban elért eredményekről a megfelelő időben jelen csatornán keresztül tájékoztatjuk a nyilvánosságot és a Tisztelt Érdeklődőket.